TERS AÇI

Buse BÜYÜKZEYBEK

Tarih : 25-06-2019 16:24

YENİ MEDYANIN POPÜLER KÜLTÜRE ETKİSİ

Önsöz: Teknolojinin değişim ve gelişimi ile ortaya çıkan yeni medyanın popüler kültür üzerindeki etkisi nelerdir? Yeni medya topluma ne gibi katkı ve zararlara neden olmuştur? 

 

Zamanın var oluşundan bugüne kadar insanlar bilgi ve birikimlerini başkalarına aktarma ihtiyacı duymuştur.  Bununla beraber gerek çevresel gerek zamansal faktörlerin etkisi ile insanlar yaşayış biçimlerini halk, çevre ve ailesine aktararak kültürün oluşumuna neden olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile kültür zamanla popüler kültür olarak değişmiştir. Bu değişim en büyük etkeni ise yeni medya olarak ele alınmaktadır. Yeni medyanın popüler kültüre etkisi ise toplumun eldekini hızlı şekilde tüketmeye başlamasıdır.

 

 

1. YENİ MEDYA NEDİR?

 

Teknolojinin gelişimi ile medya; geleneksel medya ve yeni medya olarak ikiye ayrılmıştır. Geleneksel medya gazete, radyo televizyon ve dergi olarak ele alınırken; yeni medya son dönemlerde gündemde yerini alan sosyal medya platformları, bloglar, vloglar olarak değerlendirilebilir.

 

Geleneksel medya ve yeni medya arasındaki farklar; Bilgi alış-verişinin hızlanması, geleneksel medyada iletişimtek yönlü iken yeni medyada iletişimin feedback ile tamamlanmasını sağlamaktadır. Geleneksel medyada gazeteyi göz önünde bulundurursak yayın periyodu günlük olan gazetelerde güncel bir bilginin yayılması en az bir gün sürerken yeni medyada dünyanın bir ucundan diğer ucuna haberin yayılması sadece dakikalar içinde gerçekleşebilmektedir. 

 

Kısacası yeni medyanın en büyük avantajı hızdır. Lakin avantajı olan her şeyin dezavantajı da bulunmaktadır. Herkesin bütün bilgilere erişimi bulunduğu gibi özgürce yazı yazma hakkına da sahiptir. Bu durum her bilgiye ulaşmanın yanı sıra bilgi kirliğine de yol açmaktadır.

 

 

2. POPÜLER KÜLTÜR NEDİR?

 

Kültür, belirli bir toplum içerisindeki dil,din, davranış ve  manevi değerlerin bütünüdür.  Kültürsüz bir toplum olamayacağı için en düşük seviyeli toplumdan en gelişmiş, modern toplumun da kendine ait bir kültürel yapısı bulunmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan sosyal medya platformları popüler kültürün ortaya çıkışına ön ayak olmuştur. Kısaca popüler kültür, gündelik yaşamın parçası olarak tanımlanabilir.  

 

Popüler kültür ilk başta Amerika de kitle kültürü olarak ele alınmaktaydı. Sonradan amaç elit kesimin halkın içine karışması için kullanılmaya başlamıştır. Türkiye de ise popülerlik tanımı, tanınma isteğinden dolayı ortaya çıktığı söylenebilir.

 

 

3. POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA İLİŞKİSİ

 

Sosyal medya platformlarının en çok kullanılma amacı herkesin kolaylıkla erişebilir ve ücretsiz olması iken zamanla kültürümüzün bir parçası haline gelmeye başlamıştır.  Bu durum sadece kültürümüzü değiştirmekle kalmamış aynı zamanda glokalleşmenin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Glokalleşme başka bir çevreye ait kültürün firma ya da başka kuruluşlar tarafından kendimize göre uyarlanması olarak açıklanabilir. Örneğin; tost bizim kültürümüze ait değilken kavurmalı tostun piyasaya sürülmesi glokalleşmeye örnektir.

 

 

İnsanlar her zaman içten içe ünlü olma isteği duyar. İnternet öncesinde bunun mümkün olmasına sadece televizyonlar sağlarken, şuanda sadece kendilerine özgün bir içerik ile sunum yaparak internet üzerinden kitle toparlaması yeterli durumdadır. Getirilerini toplu bir şekilde alırsak bilgi bile bu kadar çabuk yayılırken artık insanların ürettiği içeriklerde hızlı bir şekilde tüketilmeye başlanmıştır. Sosyal medya üzerinde hızla yayılan bu içerikler ‘akım’ olarak adlandırılmaktadır. Yaş aralığı küçük bireyler ise kendilerini bu akım karmaşasına kaptırırken, sosyal yaşamdan oldukça uzaklaşmış ve kendilerine yeni bir sanal alem oluşturmaya başlamışlardır. Bu olay İnsanları tek tipleşmeye yani, özgü olanı taklit ederek öne çıkmaya itmiştir. Lakin bu duruma popüler kültür denmektedir. 

 

3.1. Yeni medya topluma ne gibi katkı ve zararlara neden olmuştur?

 

Geleneksel medya dönemimde insanların haber okuma oranı, yeni medyaya oranla daha fazladır. Çünkü bir bireyin kendi kriterlerine uygun gazete bulma, bulsa bile her bayide satışa sürülmemesi oldukça temel bir etmendir. Ardından yeni medyanın ortaya çıkışı ile insanlar rahatlık ile hiçbir uğraş göstermeden istedikleri haberlere ulaşmasına imkan sağlamıştır. Dünyanın neresinde olunursa olunsun internet erişimi ile sürekli son dakika haberlerinden de faydalanabilmektedir. Kısacası geleneksel medya zamanla etkisini kaybetmeye devam etmekte ve yeni nesiller sektöre katılmaya başladıkça daha da hızlılık gösterecektir. Kemal ÖZTÜRK de yeni ‘Medya Düzeni’ hakkında ki yazısında Zira bir devir sona ermek üzere, bu medya dünyasını derinden sarsacak ve yeni bir medya düzenin kurulmasına neden olacak, buna inanıyorum. Bunu hükümet değil, sektörün bizzat kendisi yapacak.’şeklinde yorumlamaktadır.

 

Yeni medyanın zararlarını ise sosyal medya platformları olarak değerlendirilebilir. Sıradan bir birey bile, telefonundaki sosyal platformlardan sadece bir tanesine en az bir saatini ayırmaktadır. Yaş aralığına göre artış gösteren bu kullanım süreleri gün geçtikçe kişilerin özel hayatlarına da girmeye başlamış durumdadır.  İnternet üzerinden yapılan her bir aramada sizin izniniz üzerine çerezlerini saklama ve bunlardan yararlanmaktadır. Çerezler sizin konuşmalarınızı yazışmalarınız ve internet aramalarınızı içerebilir. Bu çerezler sonrasında karşınıza reklam, öneri ve yeni sekme olarak sunulur.

Kısacası her şey gibi yeni medyanın da zararları ve yararları bulunmaktadır. Asıl önemli olan bilinçli kullanılmasıdır.

 

 

 

 

Kaynak : https://www.yenisafak.com/yazarlar/kemalozturk/yeni-medya-duzeni-2012184

                    http://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1356289075.pdf

  • Facebook da Paylaş

Yorumlar

Diğerleri

ARŞİV